Trækfugle i Vadehavet

Hvert år i Efterår, vinter og foråret trækker op imod 15 millioner fugle gennem vadehavet for at spise af de mange tons muslinger og bunddyr i vadehavet.
Visit Rømø & Tønder
Online guides
1

Vadehavet er et pitstop

Nationalparken Vadehavet er et pitstop på østatlantiske rute, som samler fugle fra Grønland, Island, Skandinavien og Rusland og rejser imod sydlige egne på den afrikanske kyst. Dog ikke alle fugle flyve hele vejen.

Fuglene spiser sig mætte.

Fuglene slår sig ned i vadehavet for en periode, for at spise sig mætte og optage fedtlagre til den lange
rejse. I Vadehavet spiser de muslinger, hjertemuslinger og børsteorme. Fuglene spiser over 2 milliarder
vadehavs bunddyr. Og dette sker hvert år

Bramgæs – Ulrik Pedersen

Bramgæs er blandt de fugle som er meget velkendt i Vadehavsområdet, Som også ses på billedet, trækker disse fugle i store grupper.

2

40 forskellige arter trækker forbi vadehavet

Der findes mange forskellige trækfugle, faktisk så består trækfuglene i vadehavet på 40 forskellige arter. Den mest kendte er nok stæren som er bag kunstværket Sort Sol som er en stor attraktion hvert år. Udover stæren er det meget almindeligt at se gæs og andre fugle som den almindelige ryle.

Islandsk ryle

I Europa er den islandske ryle således udelukkende en trækgæst og vintergæst.

Strandskade

I Danmark er den almindelig langs kysterne, men findes også ved åer og søer i indlandet samt på flade hustage i byerne

Knortegås

Arten ses i Danmark som trækgæst og vintergæst og er den mest almindelige af de mindre gæs

Grågås

Det er i Danmark den mest almindelige af gåseart.

Bramgås

I Danmark kan man især træffe den i vadehavsområdet i forbindelse med trækket til og fra Holland

Almindelig ryle

Den yngler i det nordlige Europa og Asien, overvintrer i Afrika og det sydøstlige Asien.

3

Disse spots er vores fortrukne til at spotte fugle.

Vadehavet er rigtigt stort område, og generelt kan du spotte fugle næsten overalt i området.
Dog mener vi er der er steder, hvor du har størst chance for at få den bedste oplevelse.

Rømø Dæmning

På dæmningen fra fastlandet over til Rømø, er der i alt 3 parkeringspladser/rastepladser hvor du kan parkere bilen og se ud over Vadehavet. Her kan man ofte spotte fugle rigtig langt væk, da man spotter ud over vandet.

Ballum sluse

Danmarks mindste sluse er et meget populært sted at være fuglespotter. Slusen ligger ovenpå diget, hvilket gør at man kan være hævet over terrænet, når man sidder og kikker ud over Vaden og Marsken.

Lægan Pumpestation / Nørresø

Ved Lægan pumpestation ligger Nørresø lige nordvest for.

Søen er et lavvandet sumpområde hvor rigtig mange fugle stopper for at spise af den attraktive ferskvandsfauna.

Vidåslusen

Ved det fremskudte dige i Højer kan du spotte ud over Vadehavet, siddende højt over terrænet ved Vidåslusen.

Ved slusen er der også søer på den indvendige side, hvor mange fugle kan hvile sig, i fred og ro fra det levende Vadehav.

Indhold oversigt

Tønder by
Inspiration til oplevelser

Seværdighedstur i Tønder by

Som turist i Tønder er der nogle ting som man bare må se og opleve. i denne guide finder du 7 attraktioner i Tønder midtby som helt sikkert vil berige dit besøg i Tønder.