Sæler i Vadehavet

Sælerne er en vital del af økosystemet Vadehavet. Her anser man deres udvikling som vigtig indikator for Vadehavets tilstand, da mangel på føde, ophobning af miljøgifte osv. påvirker bestanden. Og selvfølgelig er det en fantastisk oplevelse, at observere sælerne i deres naturlige omgivelser. 

Sælen, det største rovdyr i Vadehavet

Sælerne er det største rovdyr i hele Vadehavet, hvor de jagter fisk og krebs. Sælarten, som findes i Vadehavet omkring Rømø, er for det meste den lille spættede sæl på op til 130 kg, dog kan man også være heldig at fange synet af den store grå sæl, som kan veje op til 300 kg, hvilket gør den til det største rovdyr i Danmark.

Sæler (3)-1600px

Sælerne findes i Vadehavet

Sælerne i Vadehavet er meget vigtige for økosystemet. De er med til at holde økosystemet i balance.

Spættet sæl forekommer især i kystnære farvande, hvor der er rigelig føde, og hvor der findes uforstyrrede hvilepladser så som Øer, holme og sandbanker. Der findes nogle sandbanker i vadehavet, som kommer frem under lavvande ud fra Rømøs kyst. Her nyder sælerne at blive opvarmet af solen, og være uforstyrret af både og mennesker.

Her kan du opleve sæler

De fleste sæler opholder sig i havet, men bruger sandbanker og kystområder som hvile-og ynglested. Derfor kan man allivel være heldig, at spotte en sæl fra landsiden. Men husk: Sæler er vilde dyr. 

Hold afstand og rør aldrig ved en sæl. For en sælunge betyder kontakten med mennesker den sikre død, da moren ikke længere accepterer  ungen .

Her kan man være heldig, at spotte enkelte sæler:

  • Vidåslusen, her kommer sælerne nogle gange helt ind til slusekammeret.
  • Rømø havn
  • Uforstyrrede strandområder

Se en sæl med garanti... næsten!

At spotte en sæl kan være en svær opgave, og det kræver altid en del held at være lige det sted, hvor sælen ligger. 

Vil man være sikker på at opleve en sæl og endda rigtig mange sæler, så kan man deltage i en sæltur fra Rømø med “Sort Safari” som guide. Turen går med Rømø-Sildfærgen til naboøen Sild og herfra med en lille kutter ud til en sandbanke, hvor sælerne tit opholder sig.