Marsken

Tøndermarsken er et ganske unikt landskab, med en smuk natur samt et rigt plante- og fugleliv.

Visit Rømø Tønder

Online guides

Marskland

Marsken bag digerne

Tøndermarsken er et ganske unikt landskab, med en smuk natur samt et rigt plante- og fugleliv. Området er en del af Nationalpark Vadehavet og er ligeledes med på UNESCO’s fornemme verdensarvsliste. Den rummer en natur- og kulturarv der er helt enestående og som har både national og international værdi.

Nationalparken vadehavet
Historien bag marsken

Marsken er skabt gennem årtusinder af havets aflejringer af finkornet ler, oven på istidens smeltevandssand. Tøndermarsken er derfor et enestående kulturlandskab - måske det allerbedst bevarede marskområde overhovedet. Her finder man stadig den traditionelle landbrugsdrift, med græsning af kvæg og får. Tøndermarskens landskab består ligeledes stadig af de oprindelige diger og huse, der tilsammen gør marskområdet til noget helt unikt.

Om Tøndermarsken

Tøndermarsken er den samlede betegnelse for 8 inddigede marskområder i det sydvestlige Jylland. Marsken er en del af det frodige og lave landskab, der strækker sig fra Holland, gennem Tyskland og langs det sydvestlige Jylland, til Esbjerg. Her i Danmarks største marskområde møder du et helt særligt landskab, som formes af menneskers liv, med og mod vandet. Tøndermarsken er Danmarks eneste, beboede marskområde og mange af de gamle gårde ligger på værfter - forhøjninger - i det flade land.

Digerne

Med Vadehavet som nabo, byggede man allerede i 1100-tallet de første diger, som skulle beskytte mod oversvømmelse ved stormfloder. Hertil skulle de sikre sommerafgræsning og bjergning af hø.

Tøndermarskens ældste, endnu eksisterende dige, blev bygget i 1553 og strækker sig fra Højer, over Rudbøl til Lægan og videre mod sydøst. Op gennem årene blev der bygget diger og dermed indvundet nyt land, der ellers ville være blevet opslugt af det til tider barske vesterhav. Det sidste havdige, der er blevet bygget, er Det Fremskudte Dige fra 1981.

Naturen i marsklandet

Naturen i Tøndermarsken er noget helt særligt. Et landskab, der synes vildt og ustyrligt, men som er designet ned i mindste detalje. Hele 300 km kanaler og grøfter skærer gennem marsken, der ligeledes består af søer, åer, rørskov og enge.

Fugleture i marsken og Vadehavet
med personlig guide

 Varighed : 2-4 Timer
Fra
DKK 800,00

Vidå – Fiskekort

Fra
DKK 125,00

Byguide – Vadehavssmedjen

 Varighed : Timepris
Fra
DKK 300,00

Sort Sol – Afgang Tønder

 Varighed : 3-4 timer
Fra
DKK 195,00

Sort Sol – Afgang Skærbæk

 Varighed : 3-4 timer
Fra
DKK 195,00
GåTur i Tøndermarsken. Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet. Billedet må benyttes i forbindelse med omtale af Tøndermarsken og/eller Tøndemarsk Initiativet.

54 km lang vandrerute i marsken

Det store Tøndermarsk-initiativ, der bl.a. skal sætte fokus på fuglelivet i området, har indtil nu etableret en i alt 54 km lang vandrerute i Tøndermarsken. Ruten forløber også langs østsiden af Margrethe Kog fra Søltoft til den gamle Højer Sluse, videre ud til Vidåslusen og mod nord til Emmerlev Klev.

 

For at styrke oplevelsen af Tøndermarsken er der opført en række støttepunkter, der skal lære dig at finde rundt i området og fortæller om den lokale historie og om de oplevelser, du kan finde i lokalområdet. 

 

Det anbefales at du påbegynder din rute ved Højer Mølle i byen Højer, idet stedet er adgangspunkt til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet. Her klædes man på med inspiration og viden om området og marsklandets unikke natur.

owl-50267_1920

Èt af de bedste fuglelokaliteter i Danmark

Tøndermarsken er ét af Danmarks rigeste fuglelokaliteter og området er kendt for de mange vandfugle der samles her. 

Flere sjældne og truede fuglearter yngler i marsken, hvilket gør, at området har stor international værdi.

 

Gæs ankommer i tusindvis og alle ande- og vadefuglearter, der findes i Danmark, kan desuden ses i Tøndermarsken i løbet af året, når de trækker gennem området eller raster i marsken.

Rovfugle besøger også regelmæssigt marskområdet, mens store flokke af småfugle gæster landskabet i løbet af sommeren.

 

Et spektakulært fænomen der ligeledes kan opleves i Tøndermarsken er den såkaldte Sort Sol, hvor stære i tusindvis flyver rundt på himlen over marskengene i fantastiske formationer, før de går til overnatning i rørskovene. Dette unikke syn kan opleves om foråret og især om efteråret, før stærene atter flyver sydpå for vinteren.

DEL GERNE DENNE GUIDE, HVIS DU KUNNE LIDE DEN

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email
Del på whatsapp
WhatsApp