Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish
Rømø Shellfish

Rømø Shellfish hævdede

Danmarks Eneste leverandør af Rømø Østersen

Gennemsnitlig anmeldelser

Billeder

Beskrivelse

Østers

Vores Rømø Østers er kendt for en fantastisk frisk smag og en kødfylde, som vi ikke har set noget andet sted. Den er ikke opdrættet, men et rent og vildtlevende naturprodukt.

Om os

Vores kunder siger, at vores østers er i en klasse helt for sig selv – og det forstår vi godt.


Med Vadehavets friske havvand som fødekilde, og naturens fascinerende skift mellem flod og ebbe, stortrives den store, flotte vildtlevende østers i Vadehavet omkring Rømø. Arten kaldes også for Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og som navnet indikerer, er der tale om en invasiv art. Faktisk trives den så godt i det friske hav omkring Rømø, at den efterhånden udgør en trussel mod vores oprindelige arter, herunder muslinger, som udgør et væsentligt fødegrundlag for de mange fuglearter, som lever i Vadehavsområdet.  


Rømø Shellfish A/S har opbygget et særdeles skånsomt projekt, hvor vi håndindsamler Rømø Østers i Vadehavet og på de bedste banker i Vadehavet omkring Rømø. 


Ved lavvande samler vi skånsomt de bedste og mest kødfulde østers sammen, hvorefter vi i små både sejler dem direkte hjem til vores ekspeditionscenter, hvor de forsigtigt placeres i vores bassiner med rindende havvand. Det friske havvand fra Vadehavet indeholder alle de næringsstoffer, som østersene naturligt lever af.

På den måde leverer vi verdens bedste Rømø Østers, samtidigt med at vi bidrager til en sundere balance i Vadehavet ved at reducere en invasiv art.

Vi levere stadigvæk Rømø Østers

På trods af situationen så sender vi stadigvæk Rømø Østers ud i hele Danmark.

Mange tak

Fordi du har valgt at hjælpe os med at blive bedre, Det betyder meget at vi kan udvikle os til at yde en bedre service til vores besøgende

Beskriv her ved siden af hvad du har oplevet hvad der kunne være bedre. Beskriv så godt du kan.

Feedback formular

Skriv din feedback anonymt her i vores formular