Se og Oplev

Løgumkloster

Tønder er den største by

Tønder er af de mange byer i området. Det er kommunens største by og tiltrækker hvert år mange turister.

Tønder er en gammel by

Tønder er rig på mange ting, og især på historie, Faktisk så kan Tønder dateres tilbage til 1300-tallet

Tønder er en handelsby

Tønder har altid været en handelsby, hvilket skyldes Vidåen. I dag er Tønder stadig en god handelsby, da der er rig mulighed for shopping

Løgumkloster

Løgumkloster er byen, der er kendt for sit smukke klokkespil og den gamle klosterkirke, der begge er at finde midt inde i byens centrum.

DJI_0003
Byen Løgumkloster

Løgumkloster, der i daglig tale kaldes Kloster, er en by med lidt over 3.500 indbyggere, beliggende 17 km nord for Tønder og hører i dag under Tønder Kommune. Det indtagende centrum, med grønninger og mange hvide længehuse, vidner om udviklingen siden 1600-tallet, hvor byen gik fra landsby med gårde og husmandssteder til en såkaldt flække - en mindre by, med egen øvrighed og retten til også at drive handel og håndværk. Inspireret af middelalderens kulturarv, har Løgumkloster siden 1960 udviklet sig til et nationalt kirkeligt og kulturelt centrum med eget refugium, folkehøjskole, kunstmuseum, klokkespil, kirkemusikskole og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Løgumkloster huser endvidere to efterskoler.

Historien bag byen

Løgum er en afledning af Løghar, med betydningen “jord med vandløb” eller “sump”. Navnet kommer af, at der rundt om byen løber flere åer, der vest for Løgumkloster løber sammen og tilsammen danner Brede Å. I begyndelsen gik byen kun under navnet Løgum. Den sidste del af byens navn kom til omkring år 1173, hvor hvide munke, ved navn cisterciensere, ankom til egnen ved Brede Å, for at danne et kloster. Stedet var velvalgt, idet de søgte en landlig beliggenhed med mange vandløb og store skove, hvorfor Løgumkloster var det ideelle sted at bygge et kloster - og heraf navnet.

En markedsby

Løgumkloster var og er en markedsby. Førhen var der fem store markeder i og omkring byen. De dage var af stor betydning for kodriften og der kom mange opkøbere fra både ind- og udland til byens marked. Særligt fra Sydtyskland, kom der opkøbere, der købte heste til “krigsbrug”. Der var stor handel, og der var mange, som kom med heste langvejsfra, hvorfor Løgumkloster i flere århundreder, har været kendt som markedsby. Stadig, den dag i dag, fylder det store marked, “Klostermærken”, byen hvert år i august.

Steder du skal besøge i Løgumkloster

Løgumkloster Alter-1600px

Kloster kirke

Omkring år 1173 ankom en række munke fra Cistercienserordenen til byen for at bygge et kloster. På grund af byens gode placering, kunne munkene få lov til at arbejde både med landbrug, fiskeri samt mølleri og i klosterhaven kunne de have lægeurter og friske grøntsager. 

Munkene kaldte stedet Locus Dei, der betyder Guds sted.

De gjorde deres kirke til et underværk i rødbrændt tegl og er i dag én af Nord- og Østersøområdets smukkeste cistercienserkirker opført i tegl.

Med reformationen i 1500-tallet sluttede munkelivet dog i Løgumkloster, men kirkelivet fortsatte i evangelisk-luthersk udgave. Som et enestående vidnesbyrd om cisterciensisk spiritualitet, er kirken blevet det inspirerende midtpunkt for nye kirkelige og kulturelle initiativer og institutioner, der sammen med andre tiltag præger Løgumkloster i dag.

IMG_6909

Museet holmen

Holmen er en gammel slægtsgård, der i 1971 blev indrettet til udstillingssted for billedkunst. I dag er museet et lille sted, med velfungerende rammer for at formidle kunst. På Museet Holmen præsenteres små, unikke højdepunkter indenfor kunst og kultur, parallelt med det flade Vadehav samt marsklandets værfter og diger. Der er fokus på samtidskunst – særligt i krydsfeltet mellem livsytring, modernitet og kristendom.

Den gamle slægtsgård har siden 1971 dannet ramme om en række udstillinger med såvel nationalt som internationalt anerkendte kunstnere, som bl.a. John Lennon, Maja Lisa Engelhardt, Peter Brandes, Günther Grass, H.M Dronning Margrethe II og senest Hans Tyrrestrup.

klokkerne

Kong Frederik IX’s Klokkespil

Med sine 49 klokker, støbt af Royal Bellfoundry Petit & Fritsen, i Holland, er Kong Frederik IX’s Klokkespil i Løgumkloster Nordens største klokkespil. 

Klokkespillet blev opført i år 1973 og spiller automatisk seks gange dagligt med enkeltvers fra salmer og sange. Når man besøger Løgumkloster kan man derfor flere gange dagligt nyde det smukke klokkespils smukke klang, der er at høre rundt omkring i byen.

De to største klokker bærer vers af Dronning Margrethe den Anden: 

“Niende Frederiks navn min pryd/ Guds ære og pris min stemmes lyd/ I Danmarks land fra nord til syd” og “Kongenavn/ Gud til ære/ Danmarks sang/ Min stemme være”. 

Der forefindes også lejlighedsvist koncerter med manuelt spil og benyttes af klokkenistuddannelsen på Løgumkloster Kirkemusikskole.

central hotellet

Løgumkloster Central Hotel

Løgumkloster central hotel er et gammel hotel som idag desværre ikke tager imod overnatninger, men derimod laver de rigtig lækkert gammel dansk mad. Faktisk så er Central hotellet især kendt for deres bøfsandwich som altid imponerer.

i285134164341244261._szw1280h1280_

Krisgfanger gravene

Syd for Løgumkloster lå der under 1. verdenskrig en større krigsfangelejr. Selve lejren er i dag jævnet med jorden og arealet er tilplantet med træer –  men en tilhørende gravplads findes stadig, den dag i dag. På gravpladsen ligger bl.a. russiske krigsfangere, der var ofre for en tyfons-epidemi.

Der er adgang til krisfangegravene fra Industrivej, via en mindre grusvej, kaldet Krigsfangevej.

74460677_1415866375246402_6969577721961644032_o

Draved skov

Draved Skov og Kongens Mose er beliggende lige syd for Løgumkloster og indeholder store områder med den oprindelige sønderjyske skovvegetation. Af historiske grunde er Draved Skov én af de mest ægte naturskove i Danmark. Siden år 2000 har hele skoven stået urørt, og den udgør derved det største sammenhængende areal med urørt skov i Danmark. 

Kongens Mose, der ligger vest for Draved Skov er én af landets største højmoser. Mosen er i tidens løb blevet kraftigt udnyttet til tørvegravning og opdyrkning, men der er stadig rester af urørt højmose i de sydlige dele. 

I Draved Skov og Kongens Mose har bevarelse af den urørte skov og pleje af åbne naturarealer højeste prioritet. I den urørte skov er det alene naturen, som råder, og dette skaber en enestående mulighed for at opleve oprindelig dansk natur samt følge dens smukke udvikling.

690x_

Vongshøj

 

Vongshøj er Sønderjyllands højeste punkt. På toppen af Løgumbjerge, beliggende lige nord for Løgumkloster, ligger en gruppe på omkring 50 gravhøje, heriblandt Vongshøj. Vongshøj ligger, som den højeste gravhøj og prydes af et 5 meter højt udkigstårn. Et gammelt sagn fortæller, at kæmpen Vong ligger begravet inde i højen. På udkigstårnet, der er 67 meter over havets overflade, er der frit udsyn over landskabet og denne udsigt over hedeslette og bakkeøer er et helt enestående syn. På en klar dag kan man mod vest se klitterne på Rømø og Sild og mod syd se Tønder og Tinglev. Ligeledes kan man mod øst se bakkelandskabet ved Aabenraa og mod nord ane Ribe Domkirkes borgertårn.

På stjerneklare aftener kan man endda skimte blinken fra fyret på Blåvandshuk.

Mange tak

Fordi du har valgt at hjælpe os med at blive bedre, Det betyder meget at vi kan udvikle os til at yde en bedre service til vores besøgende

Beskriv her ved siden af hvad du har oplevet hvad der kunne være bedre. Beskriv så godt du kan.

Feedback formular

Skriv din feedback anonymt her i vores formular