Bredebro

En by i bevægelse

Beskrivelse mangler

Kirken i Bredebro ligger ud til omfartsvejen rundt om bredebro og står smukt på en forhøjning over brede-å.

Inde i kirken finder man smukke malerier fra 1600-tallet og et stort flotkirkeskib.

Hæve og veksle penge

Åbningstider

Mandag-onsdag: 10:00 – 16:00
Torsdag: 10:00 – 17:00

FISKEKORT

Fiskekort kan købes hos

Ballum Slusekro, tlf. 74 75 11 79
Henning Klint , Brogade 1, 6261 Bredebro. Tlf. 74 71 17 96
Den gamle Kro, Brogade 10, 6261 Bredebro. Tlf. 74 71 12 09
Brøns Jagt og Fiskeri, Jernbanegade 1klindt jagt & outdoorer.

Omkring

Åen, der udløber i Vadehavet ved Ballum Sluse og bugter sig vej gennem Løgumkloster til Bredebro, er et eldorado for lystfiskere. I åen fanges havørreder, en del laks, bækørreder og stalling. Brede Å har tidligere været stærkt reguleret, men fik i løbet af 1990’erne et nyt snoet forløb på mere end 20 km. Her er virkelig gode chancer for at gøre en god fangst især i laksefisk.

Sæson: 1. marts – 31. oktober.

Regler for fiskeri i Brede Å

Bestemmelser for fiskeri i foreningens vand:

 1. Generel fredningsperiode for Brede-Aa med tilstødende vandløb er 1. november til og med 15. april.
 2. Der må ikke fiskes med modhager og kun med én krog pr. line, enkelt-, dobbelt- eller trekrog.
 3. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på enkeltkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet
 4. Anvendelse af sættesnøre, ruse og garn er ikke tilladt.
 5. Undermålsfisk skal genudsættes.
 6. Der må dagligt kun hjemtages 5 ørredfisk.
 7. Der må kun fiskes med 1 stang pr. person. Åle fiskeri med stang kan dog, for det enkelte medlem foregå med op til 3 stænger inden for en strækning af 6 meter.
 8. Parkering på marker, eller i markled er forbudt.
 9. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.v. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 10. Vær høflig og hensynsfuld over for lodsejere. Respektér opsatte forbudsskilte.
 11. Fiskekortet er personligt, og må ikke overdrages til andre, kortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vand.
 12. Man har pligt til at fremvise fangst og fiskekort på forlangende af såvel lodsejere, lystfiskere samt foreningens opsynsmænd.
 13. Hunde må ikke medbringes under fiskeri.
 14. Agnfisk, der ikke er fanget i Brede-Aa systemet, må ikke anvendes ved fiskeri i åen, ligeledes må der ikke anvendes hverken rejer eller rogn.
 15. Der må kun hjemtages 1 laks pr. person / fisker pr. år, alle yderligere laksefangster skal genudsættes.
 16. For Brede-Aa og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede-Aa Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 22 laks på over 75 cm skal alle fangster af laks over 75 cm genudsættes.  Og når det er oplyst, at der er hjembragt 22 laks på 75 cm eller derunder skal al fangst af laks genudsættes.
  For øvrige Brede-Aa vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede-Aa Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 4 laks, skal al fangst af laks genudsættes.
 17. Fangst af laks (hjemtaget eller genudsat) skal senest kl 24.00 samme dag indberettes til foreningen. Dette kan ske ved brev, e-mail eller ved indberetning via foreningens hjemmeside www.brede-aa.dk

Fredningsperioder

Perioder og mindste mål 

Laks – 1. November til 15. April – 40 cm

Havørred – 1. November til 15. April – 40 cm

Bækørred – 1. November til 15. April – 30 cm

Stalling – Total fredet 

Helt – 1. November til 15. April – 50 cm

Gedde – 1. November til 30. April – 60 cm

Sandart – 1. maj til 31. maj – 50 cm

Gul ål – 45 cm

Snæbel – Total fredet 

ECCOs udstilling om det verdensomspændne skofirma, kan oplevelse i Bredebro lige ved siden af deres hovedkvarter. Æ Laut blev etableret da virksomheden havde 50 års i 2013. Udstillingen fortæller om ECCOs historie, værdier og udviklingen inden for teknologi, design og produktion.

Æ laut er har til huse i den sorte træbygning, ved Toosbuys Torv. Navnet “Æ laut” er et sønderjysk ord som betyder loft, der kan så oversættes til ”Upstairs” eller ”the Loft” på engelsk.

Udstillingen er en interaktiv udstilling, som tager dig med på en lærerig oplevelse indenfor sko- og læderproduktion.

RUNDVISNINGER

Rundvisninger bookes via ECCO Visitor Service på:

visitorservice@ecco.com eller mobil +45 2373 1167

Trøjborg Slotsruin ligger cirka 12 km nord for Tønder i Visby i Sønderjylland. Navnet Trøjborg stammer sandsynligvis fra det græske Troja.

Borgen blev opført i 1300-tallet på en 30 × 30 m stor banke. Trøjborg nævnes i 1347 i et brev fra hertug Valdemar af Sønderjylland som hertug Valdemar Atterdags slot. I 1407 kom det i dronning Margretes besiddelse, men senere pantsattes det til Ribe bispestol.

Efter reformationen i Danmark i 1536 tilfaldt de gejstlige godser kronen, og kong Frederik 2. overdrog borgen til Daniel Rantzau som tak for hans fortjenester i krigen mod svenskerne. Omkring 1580 lod Peter Rantzau den oprindelige middelalderborg nedrive for i stedet at opføre et renæssanceslot på stedet. Da Rantzau-slægten uddøde i 1658, forfaldt slottet langsomt.

I første halvdel af 1800-tallet var Johan Ferdinand de Neergaard ejer. I 1851 blev Trøjborg købt af landmand Knud Lausten Knudsen, der havde planer om at oprette et lærerseminarium på stedet, men da disse planer ikke blev realiseret, blev slottet revet ned i 1854. Dele af sydmuren og kælderen er dog bevaret.

Mange tak

Fordi du har valgt at hjælpe os med at blive bedre, Det betyder meget at vi kan udvikle os til at yde en bedre service til vores besøgende

Beskriv her ved siden af hvad du har oplevet hvad der kunne være bedre. Beskriv så godt du kan.

Feedback formular

Skriv din feedback anonymt her i vores formular