Kirker

Kirker i omegnen

I Rømø Tønder findes der mange smukke og unikke kirker, som hver især har sig en historie og fortællinger at berette om.

Kirken er åben mandag – fredag i normal arbejdstid eller     efter aftale for besigtigelse og personlig andagt.

December, januar og februar er kirken åben efter aftale

Kirken´s Historie

Måske er Højer Kirke den første og ældste kirke, den ældste del af kirken stammer fra tiden omkring 1100. Oprindelig bestod kirken af skib, kor og apsis, men sener af hen blev det fjernet. Hvor sandsynligvis blev korsarmene, tårnet og våenhuset tilføjet i løbet af 1400 tallet.

Kirken i Bredebro ligger ud til omfartsvejen rundt om bredebro og står smukt på en forhøjning over brede-å.

Inde i kirken finder man smukke malerier fra 1600-tallet og et stort flotkirkeskib.

Kirkebilledet i Tønder var før reformationen et andet, noget mere broget billede, end det vi kender i dag. Foruden kirkerne Sct. Laurentius og Sct. Nicolai (Kristkirkens forgænger), blev det kirkelige billede domineret af Gråbrødreklostret og klosterkirken. Tillige havde byen ét eller to kapeller umiddelbart uden for bygrænsen. Disse kirker kender vi dog meget lidt til på nær én, Sct. Nicolai, som overlevede reformationen. Dens grundlæggelse kan man ud fra forskellige kilder datere til omkring 1350. Nicolaikirken blev nedrevet i 1591 på grund af brøstfældighed, dog blev tårn og vestgavl bevaret, hvortil den nye kirkebygning Kristkirken – blev tilføjet. I 1593 lod sognepræst Andreas Thomæus ophænge en tavle i den nye kirke med en latinsk indskrift, der i oversættelse lyder: »Her, på den tidligere snævre og faldefærdige kirkes plads, begyndte man i Kristi år 1591, dagen før 1. maj, fra grunden at bygge den nye (kirke) op til det gamle tårn, og dels ved gunst og gavmildhed af den ærværdige og berømmelige fyrste, hr. Johan Adolf, ærkebiskop af Bremen, biskop af Lübeck, arving til Norge, hertug af Slesvig, Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve af Oldenborg og Delmenhorst, dels ved denne bys bevillinger og arbejder blev den fuldendt 25. juli 1592 og 4. oktober højtideligt indviet til Kristus vor frelser og til hellig brug«. Hertil er føjet: »I september år 1686 blev tårnets øverste spids ved Guds vredes lyn nedstyrtet i otte alens højde, men ved sammes nåde lykkeligt genrejst den næstfølgende måned«.

Turisme

Kirken er altid åben for turister i almindelige åbningstider.

Rømø Kirke er oprindelig bygget i 1200 tallet, men blev stærkt udvidet i 1600-1700 tallet, da velstanden på øen voksede.

Kirken er naturligt nok indviet til sømændenes skytshelgen Sct. Clemens, og den rummer flere smukke kirkeskibe (modelskibe) skænket af kommandører, redere og sømænd.

I det forrige århundrede solgtes retten til at sætte sit navn på bestemte, hævdvundne pladser i kirkebænkene. Den årlige afgift herfra blev brugt til vedligeholdelse af kirken. Derfor ses stadig på flere af kirkestolene navnene på nogle af øens tidligere kirkegængere (bl.a. afdøde skibsreder A.P. Møllers bedsteforældre).

Historie

Klosteret blev grundlagt i 1173 af cisterciensermunke ved Brede Å. Gennem Middelalderen voksede Byen Løgumkloster op i ly af Kloster og Kirke. Klosteret blev nedlagt i 1548.

Stedet for klosteret var velvalgt. En beliggenhed hvor der er mange vandløb og store skove. Her kunne munkene arbejde med landbrug, fiskeri og mølleri. I klosterhaven havde munkene begyndt at plante lægeurter, persille rabarber og gulerødder. De navngav stedet Locus Dei, Guds sted.

Om Kirken

Løgumkloster Kirke blev bygget i perioden 1225-1325. Af klostrets oprindelige 4 fløje er i dag kun østfløjen (Kapitelsal og Dormitorium) og nordfløjen (kirke) tilbage.
Løgumkloster Kirke anses for – sammen med Sorø Klosterkirke, at være blandt de skønneste og betydeligste kirkebygninger fra Danmarks middelalder.

Turister

Hos Løgumkloster kirke er der fri adgang for alle turister i åbningstiderne.

Under kirkelige handlinger er der ingen adgang for turister!

Kirkeligehandlinger:

Dåb
Vielse
Begravelser/bisættelser

Kirkegang

Der er ugentlig gudstjeneste søndag kl. 10.00, tysk gudstjeneste den første søndag i måneden kl. 14.00 og aftensang på alle hverdage kl. 17.30, onsdag med altergang.

Åbningstider

Åbningstider i kirken og klosteret: 
Mandag – lørdag: kl. 10 – 17.30
Søndag kl. 12 – 17
Aftensang alle hverdage kl. 17.30. Onsdage med altergang.

Lukket under kirkelige handlinger!

Mange tak

Fordi du har valgt at hjælpe os med at blive bedre, Det betyder meget at vi kan udvikle os til at yde en bedre service til vores besøgende

Beskriv her ved siden af hvad du har oplevet hvad der kunne være bedre. Beskriv så godt du kan.

Feedback formular

Skriv din feedback anonymt her i vores formular