Information

Pers Awten/Pers aften/Sankt Peters Aften er en nordfrisisk tradition, minder om dagen Sankt Hans som vi alle kender. Det er en bålfest med taler, som fejres d. 21 februar hvert år, langs kysten på Rømø og fastlandet, faktisk hele vejen op langs den sønderjyske vestkyst. På nordfrisisk hedder traditionen: Biikebrånen. Biike benyttes i dag i sømandssprog og betyder sømærke.

At det har tilknytning til sømandssproget er ikke mærkeligt, da mange frisere og jyder i det sidste par hundred år har arbejdet som søfarende. Så Pers Awten blev en form for stor afskedsfest for søfolket, som drog til Grønland for at hvalfange. Oprindeligt stammer Pers Awten fra hedensktid, da var ilden offergave til de nordiske guder. Senere hen har det været et rituael for at fordive den kolde vinter.

Typisk til Pers Awten/Pers Aften serveres der lækker grønlangkål.

Mange tak

Fordi du har valgt at hjælpe os med at blive bedre, Det betyder meget at vi kan udvikle os til at yde en bedre service til vores besøgende

Beskriv her ved siden af hvad du har oplevet hvad der kunne være bedre. Beskriv så godt du kan.

Feedback formular

Skriv din feedback anonymt her i vores formular